October 24, 2015

Limited Edition Tote Bag by BloodyHellBigHeadTote Bag by BloodyHellBigHead
Available @ next to Normal, Central World

ร้านมัลติแบรนด์ชื่อดังอย่าง next to Normal ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 พร้อมทั้งยังมีกระเป๋า Limited Edition ออกมาเอาใจแฟนๆของทางร้าน และผู้ที่ชื่นชอบในผลงานศิลปะ โดยกระเป๋า Tote ใบนี้มาพร้อมกับ Badge ที่ออกแบบโดยคุณเบ็นซ์ BloodyHellBigHead กราฟฟิคดีไซเนอร์มากความสามารถ ซึ่งผู้ใช้ที่ซื้อไปสามารถคัสตอมกระเป๋า Tote ด้วย Badge สวยๆได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้ออกมาในรูปแบบเฉพาะตัว และเป็นกระเป๋าใบพิเศษหนึ่งเดียวสำหรับผู้ใช้จริงๆ ^__^

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...