February 01, 2016

Happy Birthday Mr.Murakami


Happy Birthday Mr.Murakami

นอกจากขอสุขสันต์วันเกิดคุณ Takashi Murakami แล้ว สำหรับใครที่ชื่นชมผลงานของ Takashi Murakami ตอนนี้ที่ห้าง Central Embassy ก็มีให้ชื่นชม ร่วมกับผลงานของศิลปินท่านอื่นๆ อีกนิทรรศการดีๆที่ผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะไม่ควรพลาดครับ ^__^

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...