March 19, 2016

Seoul Fashion Week F/W 2016 ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า


(ภาพวันฟิตติ้งของ Resurrection)

Seoul Fashion Week ฤดูกาล Fall/Winter 2016 ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งของงานสัปดาห์แฟชั่นในกรุงโซล เพราะฤดูกาลนี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการโชว์ โดยคอลเล็กชั่นหลักที่เรียกกันว่า Seoul Collection นั้นยังคงแสดงผลงานใน DDP ส่วนดีไซเนอร์กลุ่มใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Generation Next มาตั้งแต่ไหนแต่ไร คราวนี้จะแยกไปจัดที่ DaesunFM Factory, และเช่นกันที่ฤดูกาลนี้ คอลเล็กชั่นของดีไซเนอร์ที่สร้างสรรค์ Menswear และ Womenswear นั้นจัดโชว์กระจายคละกันทั่วทั้งสัปดาห์ ไม่เหมือนเมื่อก่อนซึ่งโชว์ Menswear จัดในช่วง 2-3 วันแรก และเช่นกันที่คราวนี้ทางบล็อกจะไปชื่นชมผลงานของดีไซเนอร์ที่ชื่นชอบกันอีกครั้ง เพื่อเก็บภาพบรรยากาศและข้อมูลมาเผยแพร่ในบล็อกเช่นเดิมครับ ^__^

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...