May 29, 2017

IKEA Fashion's DIY Culture

ในช่วง 2 เดือนนี้คงไม่มีแบรนด์ไหนกลายเป็นกระแสได้เท่ากับ IKEA ศูนย์จำหน่ายเครื่องเรือนและของใช้ภายในบ้าน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกแฟชั่นทางตรง แต่กลายเป็นกระแสเมื่อ Balenciaga ลอนช์กระเป๋าที่มีสีสันและรูปทรงซึ่งดูละม้ายคล้ายถุงช้อปปิ้งของ IKEA ใบละไม่กี่สิบบาทออกมา ทำให้เกิดการล้อเลียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการ DIY ถุงช้อปปิ้งของ IKEA ให้กลายเป็นคอลเล็กชั่นเสื้อผ้า เครื่องประดับตามแบบเฉพาะตัว โดยเราเรียกบุคคลที่ลุกขึ้นมาสนุกกับกระแสนี้กันเล่นๆว่าเหล่า IKEA Hackers ดังนั้น Opolop Poppy จึงขอลองลุกขึ้นมาสนุก โดยนำนาฬิกา Givenchy และ IKEA มาพบกัน เพราะเท่าที่เห็นบนโลกออนไลน์ทั้งบน Facebook และ Instagram ก็ยังไม่เห็นในส่วนของสายนาฬิกาหรือตัวเรือนออกมาเลยครับ 


IKEA meets Givenchy Watch


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...