July 11, 2017

The Emoji PLAY

วันก่อนมีคนถามถึง The Emoji PLAY แล้วนึกขึ้นได้ว่าคอลเล็กชั่น The Emoji Play กลับมาขายจำหน่ายอีกรอบแล้ว ที่ร้าน Comme des Garcons แต่น่าเสียดายที่มีเพียงเสื้อยืด ไม่มีรองเท้า CdG Emoji x Nike AF1 และกระเป๋าเช่นคราวก่อน 


รองเท้า CdG The Emoji Play x Nike AF1 ปี 2016


เสื้อยืด The Emoji Play ที่กลับมาจำหน่ายอีกครั้งในขณะนี้

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...