October 08, 2011

Alexander McQueen : Made in China (Again)


ต้องขอบอกกันก่อนว่าไม่ใช่ไม่ชอบสินค้าที่มาจากประเทศจีนหรือมีคำว่า Made in China ตัวอักษรหนาๆโชว์อยู่ เพียงแต่ดูเหมือนว่าระยะหลังตั้งแต่ที่ Alexander McQueen จากไปในปี 2010 ในตอนนั้นนอกจากมี Gift คอลเล็กชั่นพิเศษผลิตจากประเทศจีนแบบที่พอเข้าใจได้แล้ว ในตอนนี้บางชิ้นที่ส่วนตัวรู้สึกว่าน่าจะต้องเป็น Made in Italy ก็ดันกลายเป็น Made in China โดยเฉพาะกับ key ring ชิ้นล่าสุดจากงาน Fashion's Night Out ที่ผ่านมา ^__^

Limited Edition จากงาน Fashion's Night Out 2011

Gift คอลเล็กชั่นพิเศษจากปี 2010 ที่ตอนนี้ก็ทำออกมาเรื่อยๆ 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...