December 13, 2011

Poppy's Diary : Golden Day with Medusa


ทริปไปเชียงใหม่ที่ผ่านมา 3 คืน 4 วันเพื่อนๆนัดกันในคอนเซ็บ  'สีทองและผองเพื่อน' เหมือนเตือนให้นึกได้และหยิบของเก่า 2 ชิ้นนี้ออกมาเป็นแว่นตาและจี้จากแบรนด์สีท๊อง ทอง ง ง ... เข้ากับคอนเซ็บที่สุด แถมปีนี้ยังเป็นปีของ Versace งานนี้จึงไม่พลาดที่จะมี 'Medusa' ^__^

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...