February 02, 2013

บรรยากาศบางส่วนของ Vogue Thailand ปาร์ตี้เฉลิมฉลองเมื่อวานนี้
Vogue Thailand ปกพิเศษ(ชอบมากอ่า!)
สำหรับงาน Party เมื่อคืนนี้ ^__^


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...