March 29, 2013

1 ปีของ AkeAke

นักรบของ AkeAke

แบรนด์เครื่องประดับไทยที่ใครอาจเคยเห็นผ่านตามาก่อนหน้านี้ AkeAke ก็มีอายุครบ 1 ขวบในวันนี้ ถ้าเปรียบเป็นเด็กก็คงจะกินจุเพราะโตเร็วมาก และถ้าหากใครเคยผ่านร้าน Three ที่ Siam Paragon นอกจากแบรนด์หลักของทางร้านอย่าง Anti Utopia, 10/10 และ Q แล้ว ในส่วน Accessories ของ AkeAke ก็มีคนแวะเวียนมาอุดหนุนอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน(อันนี้ลองสังเกตุดูได้)ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เห็นแล้วก็แอบดีใจแทนดีไซเนอร์ ^__^

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...