March 23, 2013

Poppy's Diary : 1st Anniversary Lazada


เมื่อวานมีโอกาสได้ไปร่วมงานปาร์ตี้ฉลองครบรอบ 1 ปีของ Lazada ที่โรงแรม W แล้วหลังจากที่รู้ว่าภายในหนึ่งปีนั้น Lazada เติบโตมากขึ้นขนาดไหน ก็รู้สึกดีใจแทนที่มีคนไทยหันมาใช้บริการช็อปปิ้งออนไลน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศ การช็อปปิ้งให้เป็นสุขหรือจะช็อปให้เป็นทุกข์ก็ไม่มีใครมาช่วยได้ นอกจากตัวผู้ช็อปที่ต้องรู้ถึงกำลังที่มีจ่าย แต่การช็อปปิ้งให้สบายและเป็นเรื่องง่ายนั้น Lazada ได้ช่วยคนไทยมาแล้ว 1 ปี ^__^

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...