April 22, 2013

หมวกรังผึ้ง Alexander McQueen มาถึงเมืองไทยแล้ว


หนึ่งในชิ้นเด่นประจำคอลเล็กชั่น S/S 2013 ของ Alexander McQueen ในฝั่ง Womenswear ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือหมวกรังผึ้ง Honeycomb Hat (THB 64,xxx) โดยฝีมือของ Guido Palau เจ้าเก่าที่คราวที่แล้วก็ทำให้หน้ากาก Visor ลุคไซ-ไฟได้กลายเป็นที่พูดถึงขึ้นมาแล้ว คราวนี้ก็เช่นกันที่หมวกรังผึ้งมีเข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยเพียงแค่ 2 ชิ้น(เพราะทังโลกก็คงมีไม่มาก) หากใครอยากได้ไว้ใส่เรียกสายตาด้วยความเก๋เป็นที่สุด ก็ต้องรีบตรงไปที่ร้าน Alexander McQueen @Erawan โดยด่วน นอกจากหมวกแล้วก็มีของชวนให้หลงอีกมาก ^__^
Alexander McQueen Spring/Summer 2013
Honeycomb Hat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...