February 18, 2016

Jeremy Scott : The People's DesignerJeremy Scott : The People's Designer

ภาพยนต์อีกหนึ่งเรื่องที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ที่สนใจแฟชั่น และแฟนคลับของ Jeremy Scott ตามติด Dior & I กันออกมาเมื่อปีก่อน ซึ่งในปีนี้อีกหลายประเทศน่าจะได้ดูกัน, สำหรับใครที่เป็นคลับของ Jeremy Scott ไม่ว่าจะชื่นชอบผลงานการออกแบบแบรนด์ Jeremy Scott, Adidas Originals x Jeremy Scott หรือ Moschino ก็ไม่ควรพลาดชมเรื่องนี้ครับ ^__^


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...