June 04, 2016

Gucci Cruise 2017 : Gucci i.am+ Watch


Gucci Cruise 2017
Gucci i.am+ 

นั่งดูรูปรายละเอียดของ Gucci Cruise 2017 ไปเรื่อยๆ จนเจอชิ้นที่ชอบที่สุดบนรันเวย์ของ Gucci คราวนี้ ซึ่งก็คือนาฬิกาอัจฉริยะของ Gucci ที่เปิดตัวไปเมื่อปีก่อน Gucci i.am+ ซึ่งเป็นการร่วมกันออกแบบระหว่าง Gucci และ Will.i.am หากใครกำลังมองหานาฬิกาอัจฉริยะที่ดูโดดเด่นและแตกต่าง นาฬิกา Gucci i.am+ เรือนนี้คู่ควรเลยทีเดียวครับ ^__^
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...