February 25, 2017

Martin Margiela 1995 & 1996 to MM6 F/W 2017

อยากได้มากกว่าฮู้ดดี้ของ Vetements ก็คือ Hoodie ของ MM6 คอลเล็กชั่น Fall/Winter 2017 ซึ่งนำรูปของ Martin Margiela ในปี 1996 และภาพจากรันเวย์ Fall/Winter 1995 มาใช้บนชิ้นงาน ซึ่งผลงานคอลเล็กชั่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคอลเล็กชั่นในตำนานซึ่งเชื่อว่าแฟนๆของ Martin Margiela ทั้งเก่าและใหม่ก็คงชอบเช่นกันครับ ^__^


MM6 Fall/Winter 2017
& Martin Margiela F/W 1995, 1996

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...