August 09, 2017

DIOR Midnight Blue

คอลเล็กชั่นฤดูหนาวปี 2017 ของ Dior ถือเป็นการร่วมฉลอง 70 ปีของห้องเสื้อได้อย่างสมศักดิ์ศรี นอกจาก Bar Jacket ชิ้นสำคัญที่ต้องมีในแต่ละคอลเล็กชั่นแล้ว การนำสีโปรดของมงซิเออร์ Dior มาใช้ การไล่สี Midnight Blue นั่นก็ดูสวยงามมากๆทีเดียว 
Dior Fall/Winter 2017 Presentation

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...